VİTALDENT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hakkında!

VİTALDENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 1999’dan beri muayenehanesinde hastalara hizmet veren Dt. Şıho DEMİROĞLU tarafından 2013 yılının başında kurulmuştur.

Kliniğimiz, uluslararası standartlar doğrultusunda, evrensel sağlık hizmetlerine uygun, yeni ve teknolojik gelişmelerle bütünleşen, güler yüzlü, hasta haklarına saygılı ve ağız ve diş sağlığı alanında sürdürülebilir hizmet veren kurum olma bilinci ile; hekimlerimiz Dt. Şıho DEMİROĞLU, Dt. Hüseyin Alper AYRANCIOĞLU ve değerli asistanlarımız, siz değerli hastalarımıza hizmet vermektedir.

Yüksek tedavi standartlarını ilke edinip ve başarıyla uygulayan, hastalarımızın tüm ağız diş sağlığı gereksinimlerini karşılayıp ve tüm bu özellikleri ile referans gösterilen sağlık kuruluşu olma hedefimizi gerçekleştirebilmek için sürekli çalışmaktayız.

Hizmet kalitemizin sürekliliği ve kurumsal hedeflerimizi devam ettirirken, insan faktörünü elimine etmeden hastalarımızla kişisel ilişkilerimizi en sıcak halleriyle korumaya özen göstererek, makineleşmiş ilişkilerin olmadığı bir sağlık kuruluşu olmamak için çabalamaktayız.

En başta her işin kendimize yapıldığını düşünerek yola çıktığımız için tedavi kalitesine ve bunların devamı için kişisel gelişime son derece önem vermekteyiz; bütün hekimlerimiz düzenli olarak sürekli eğitim programlarına dahil olmaktadırlar.

Hekimlerimiz İçin Tıklayınız!

VİTALDENT Hasta Hakları!

 • Hizmetten Genel Olarak Yararlanma:
  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma:
  Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirme:
  Hastalar, durumlarıyla ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen tıbbi girişimleri ve her girişimin potansiyel risk ve yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu, tanı, prognoz, ve tedavinin gidişi konularını içerecek şekilde, sağlık durumları konusunda tam olarak bilgilenme hakkına, her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme:
  Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme:
  Hastalar, hem yüksek teknik standartlar hem de sağlık personeliyle arasındaki insani ilişkiler bakımından kaliteli sağlık hizmetleri hakkında, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 • Bilgi İsteme:
  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 • Mahremiyet:
  Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,
 • Rıza ve İzin:
  Hastanın bilgilendirilmiş onayı herhangi bir tıbbi müdahalenin ön koşuludur. Dolayısıyla tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetlerden faydalanmaya,
 • Reddetme ve Durdurma:
  Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 • Güvenlik:
  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Sürekli Hizmet:
  Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır. Hayata gülebilmek için değerinizi hissedin!
Terrell Edmunds Womens Jersey